wielkopolska

Ośrodek Kształcenia przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Koninie informuje, że ze względu na zbyt małą ilość osób zainteresowanych kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego odstępuje od przeprowadzenia ww. Kursu. Realizacja Kursu możliwa jest przy zebraniu grupy minimum 15 osób. Zachęcamy nadal do śledzenia naszej strony internetowej.

Pani

Emilia Kin

Przewodnicząca

Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koninie

W związku z pismem Pani mgr Alicji Szewczyk Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego z dnia 9 lutego 2015 r. dotyczącycm potrzeby powołania konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego w województwie wielkopolskim - zwracam się z ponowną  prośbą o przekazanie do dnia 3 sierpnia br., listy kandydatur na ww. stanowisko spełniających wymogi art. 3 ust. 1 ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia ( Dz.U. z 2015 poz.126) czyli posiadających tytuł specjalisty w danej dziedzinie oraz dających rekojmię należytego i bezstronnego wykonywania zadań konsultanta.

Czytaj więcej: Komunikat Wojewody Wielkopolskiego z dnia 06.07.2015.

Informacja od Departamentu Pielęgniarek i Położnych na temat szkoleń organizowanych w ramach Projektu predefiniowanego pn,"Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu".Projekt powstaje we współpracy Norweskiego Dyrektoriatu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Instutu Zdrowia Publicznego- Państwowego Zakładu Higieny, Centrum Kształcenia Podyplomowego, Uniwersytetu Jagielońskiego oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.

Czytaj więcej: Szkolenia organizowane w ramach Projektu predefiniowanego

Okręgowa Komisja Wyborcza na podstawie § 19.2. Regulaminu działania OKW unieważnia wybory przeprowadzone w dniu 8 czerwca 2015 roku w rejonie wyborczym nr 10 z uwagi na naruszenie zasady wyborów opisanej w § 14.1. Regulaminu działania OKW.

Okręgowa Komisja Wyborcza na podstawie § 19.2. w/w Regulaminu zwołuje ponownie zebranie wyborcze

REJONU WYBORCZEWGO NR  10  na dzień 6 lipca 2015 roku o godzinie 14.00 w siedzibie OIPiP w Koninie.

62-504 Konin, ul.Spółdzielców 3 (III piętro pokój  317), tel/fax (0-63) 244-44-50
NIP: 665-21-99-491 REGON: 310516650
Realizacja Rabanet: Rabanet